דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

פסילת צוואה בשל אי כשירות המצווה

                                            

סעיף 26(א) לחוק הירושה, התשכ"ה 1965 (להלן: החוק), קובע כי צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה הרי היא בטלה.

במקרים רבים, פוסל בית המשפט צוואות שנערכו לאחר שהוכח כי המצווה לא היה כשיר מבחינה קוגניטיבית לערוך צוואה. ככל ועולה חשש כי בשעת עשיית הצוואה המצווה לא היה כשיר, יש צורך להגיש התנגדות לקיום הצוואה. קיימים מצבים בהם ימונה לאדם אפוטרופוס ללא שהוכרז כפסול דין ובמקרה זה, לא בהכרח תישלל ממנו הזכות לצוות מה יעשה ברכושו.

חשוב לציין, כי בשעת עריכת הצוואה, על המצווה להיות בדעה צלולה ולהבחין בטיבה של הצוואה. בשורה ארוכה של פסקי דין, עסקו בתי המשפט בשאלה מה פירוש "להבחין בטיבה של צוואה".

בפסקי דין שונים של בית המשפט העליון (ע"א 851/79 בנדל נ' בנדל, ע"א, 15/85 מזרחי נ' רז, ע"א 121/91 קרן ליב"י נ' בינשטוק, ע"א 5185/99 היועמ"ש נ' מרום) קבע בית המשפט העליון כי על המצווה להיות בדעה צלולה, לפרש בצורה נכונה את המציאות הסובבת אותו, כאשר דעתו משוחררת מלחצי נפש חולניים, תעתועי דימיון ומחשבות שווא, בנוסף, על המצווה להיות מודע לעובדה שהוא עורך צוואה, להיות מודע להיקף רכושו ויורשיו, להיות מודע לתוצאת עשיית הצוואה על יורשיו.

רבים סבורים כי אדם המאובחן בדמנציה, פסול מעריכת צוואה. ואולם, בהתאם לפסיקה הרווחת, אין באבחנה דיה על מנת לשלול באופן גורף את כשירותו של המצווה לערוך צוואה. במקרה בו אדם שאובחן כדמנטי ואולם ערכי המיני-מנטל (בדיקה מקצועית שנערכת להערכת תפקוד קוגניטיבי) נעים בין 15-23 אזי בנסיבות מסוימות, הבדיקה יכולה להעיד על כך כי על אף שאובחן כדמנטי היה האדם כשיר לערוך את הצוואה. במקרה כזה, רק אם קיימות עדויות מהימנות כי כושר השיפוט של המצווה לקה בחסר בשעת עשיית הצוואה, יהיה ניתן להסיק כי נפגעה כשירותו לערוך צוואה.

בנוסף, ישנם מקרים בהם המצווה כשיר ברוב שעות היממה לערוך צוואה אלא שבנקודות זמן מסויימות במהלך היממה, נפגמת כשירותו, וזאת לנוכח נטילת תרופות המשפיעות באופן נקודתי וזמני על כשירותו.

בהקשר זה יצוין, כי בשבוע שעבר (30.03.21) הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הירושה (תש"פ, 2020) אשר מטרתו להתאים את החוק הקיים, שנחקק בשנת 1965, למציאות החיים המודרנית.

אחד מהתיקונים החשובים המוצעים בחוק הירושה החדש הוא לאפשר למצווה לצוות את צוואתו בדרך של הקלטה חזותית, במסגרתה אומר המצווה את דברי צוואתו, בכפוף לכך שבמסגרת ההקלטה ניתן לראות את המצווה אומר בקולו את דברי צוואתו ובכפוף לקיומם של מספר תנאים נוספים שנועדו למנוע אפשרות לזיופים. אפשרות זו, ככל ותאושר על ידי הכנסת, תאפשר לבתי המשפט להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו של הקוגניטיבי של המצווה וזאת בנוסף לראיות נוספות אשר יוצגו בפניו.

חשוב להדגיש כי ברוב רובם של המקרים, על המתנגד לצוואה רובץ הנטל בהוכחת אי הכשירות של המצווה בכלל ושלא ידע להבחין בטיב של צוואה בפרט. טענה בדבר אי כשירות המצווה ניתן להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית, אשר תתייחס למצבו של המצווה בשעת עריכת הצוואה ובאמצעות עדויות של רופאי משפחה, עובדים סוציאליים ואנשים שהיו בקשר רציף עם המצווה בסמוך לעריכת הצוואה. בכל מקרה, כשירותו של המצווה לצוות תיבחן בהתייחס לנקודת הזמן שבה חתם על הצוואה ועל חומר הראיות להעיד על נקודת זמן זו.

 

האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים. 

אבירם בווני, עו"ד, נוטריון ומגשר

מתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com


  

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?