דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בנובמבר 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מבוכה לרמ"י: שיווקה שטח ציבורי כמרכז מסחרי

מבוכה קשה לרשות מקרקעי ישראל בצור הדסה: מגרש ששווק להקמת מרכז מסחרי התגלה כמיועד למבני ציבור. היזמים ששילמו עבור המגרש 25.1 מיליון שקל נאלצו לעבור תקופה של טלטלה וחוסר ודאות שהסתיימה, למרבה המזל, בטוב – הרשויות הקשורות למכרז סיכמו כי תכנית המתאר של צור הדסה אינה זקוקה לשטח ציבורי נוסף וכי ייעוד הקרקע יישאר מסחרי.

במועצה האזורית מטה יהודה היו מאוד מעוניינים לקדם את הקמת המרכז המסחרי, שאמור לפתור חלק ממצוקת מבני המשרדים בצור הדסה, וקידמו כבר בשלב המכרז את איחוד שלושת המגרשים ששווקו ויצירת תכנית בעלת רצף תכנוני מהמרכז המסחרי הקיים ברחוב רכסים.

שטח המרכז המסחרי החדש משתרע על שלושה מגרשים צמודים בשטח כולל של 5460 מ"ר, זכויות הבנייה הכוללות על המגרש המאוחד עומדות על כ-5000 מ"ר ועל פי שמאות פנימית של רמ"י, הוערך שוויו ב-12.5 מיליון שקל.

למכרז הוגשו 11 הצעות, חלקן של חברות קבלניות מהגדולות במשק. בחודש נובמבר 2018 הוכרז כי היזמים החרדים, יחיאל פוטש ודוד לופיאנסקי, הם הזוכים במגרש לאחר שהציעו את ההצעה הגבוהה ביותר – 14.1 מיליון שקל, 12% מעל להערכת השמאי, וזאת בנוסף לתשלום היטל הוצאות הפיתוח בסכום של כ-11 מיליון שקל.

גורמי נדל"ן מקומיים הביעו פליאה על הסכום הגבוה שבו נרכש המגרש וטענו כי קשה לראות היתכנות כלכלית למבנה המסחרי שייבנה במקום. למרות זאת, היזמים החלו לקדם במרץ את הקמת המרכז המסחרי והפקידו את התכנון בידיו של משרד 'אלכס פריאון', הנחשב כאחד המתכננים הוותיקים והמקצועיים בתחום המרכזים המסחריים בארץ.

אך כבר בשלב הדיונים על אישורי התכניות התגלתה הפתעה. רוב השטח במגרשים ששווקו ליזמים היה בעל אופי ציבורי ורק מיעוטו, כ-20%, היה מיועד לשימוש מסחרי. הגילוי הפתיע את כל הגורמים המעורבים בשיווק הקרקע, ובראש בראשונה את רשות מקרקעי ישראל שהיא בעלת הקרקע, וגם את המועצה האזורית מטה יהודה, משרד השיכון ומינהל התכנון, שכאמור, היו בעלי עניין בקידום מהיר של השטחים המסחריים.

מנהל הפרוייקט מטעם היזמים, שמאי המקרקעין, רובי שולמן, מספר על האופן שבו התגלגלה הפרשה: “התגלה שנעשתה טעות סופר בתכנית האב של צור הדסה, שסימנה את המגרשים האלה בייעוד לשימושים ציבוריים שונים ורק חלק של 20% היה מיועד למסחר. ככל הנראה נעשה שינוי ייעוד של הקרקע בלא שמישהו שם לב. כשהתגלתה הטעות, כל הגופים כולל המינהל, משרד שיכון המועצה האזורית ומינהל התכנון הסכימו שהייתה טעות סופר וכי אין צורך בייעוד הציבורי הזה. אנחנו הסכמנו להמתין להסדרת הנושא וזאת במקום ללכת למלחמה. כעת אנו מחכים שטעות הסופר תתוקן ואנו נמשיך במהלכים הקיימים להקמת המרכז המסחרי".

לדברי שולמן ,כאמור, לפני כחודש התקיימה פגישה משותפת לכל גורמי התכנון והשיווק המעורבים ובה הוסכם להותיר את ייעוד הקרקע כ"מסחרי" ולסייע ליזמים לקדם במרץ את קבלת היתר הבנייה.

הקמת המרכז המסחרי נעשית בתיאום מלא מול אגף ההנדסה של מטה יהודה ולדברי היזמים הוצגו מספר חלופות אפשרויות שנבחנו על ידי המועצה. "המרכז מסחרי יתפרס ברצף תכנוני מרחוב רכסים, יכלול מעין אמפיתאטרון קטן ויקדם אווירה קהילתית. בקומה הראשונה יהיו חנויות ובקומה השנייה משהו יותר ציבורי, מרפאה למשל, בנוסף מתוכנן חניון תת קרקעי במקביל למגרש חניה פתוח", סיכם שולמן.

המרכז החדש ישמור על רצף תכנוני. המרכז המסחרי ברחוב רכסים, צור הדסה

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?