דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 15 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צור הדסה: מסמך הסכמות בין מטה יהודה למשרד השיכון לשיווק 2000 יח"ד ו-40 אלף מ"ר מסחר בתוך שנתיים

אכזבה בקרב פעילי ציבור ביישוב צור הדסה, עם חשיפתו של סיכום ישיבה המציג הבנות בין המועצה האזורית מטה יהודה לבין משרד הבינוי והשיכון, בנוגע לשיווק של שכונת הסנסן ב-2 (מתחם 'הציפור'), המתוכננת סמוך לשער המזרחי בצור הדסה. הפעילים טוענים כי במסגרת ההבנות נפגעו אינטרסים של צור הדסה אשר הושגו בעמל רב במסגרת המאבק על תכנית המתאר של היישוב. במועצה טוענים כי מדובר במסמך ראשוני ולא בהסכם הסופי, וכי עצם הדיון שהתקיים עם משרד השיכון וההסכמות העקרוניות בין הצדדים מהווים הישג ליישוב.

הישיבה התקיימה ב-2.12.19 והשתתפו בה מצד משרד הבינוי והשיכון (משב"ש) סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח, גדי מארק, מנהלת אגף בכיר לתכנון, ורד סלומון-ממן, היועצת המשפטית של מחוז ירושלים, הודיה בן נעים ומהנדס הבקרה, שמוליק קונשטוק. מצד מטה יהודה השתתפו בישיבה ראש המועצה, ניב ויזל, סגנו ומחזיק תיק צור הדסה במועצה, שלומי מגנזי ומנכ"לית צור הדסה, לירז ארז. סיכום הישיבה הופץ תחת הכותרת: "מתווה לקידום הסכם הפיתוח צור הדסה לרבות נושאי התכנון במרחב צור הדסה ובית שמש".

יש לציין כי תכנית המתאר של צור הדסה קובעת כי לא ישווקו יח"ד ביישוב ללא פתרונות ביוב ותחבורה המניחים את הדעת. תנאי סף אלה הושגו במאבק של יותר מ-15 שנים אותו ניהלו תושבי היישוב בראשותו של סגן יו"ר הוועד, יאיר קמייסקי, ועו"ד אמיר זהר.

במסמך ההסכמות נקבע כי פתרון למצוקת הביוב הוא קו המאסף עציונה שנמצא בשלבי הקמה ראשוניים. עם זאת, מודגש בהסכם, כי "לצורך אכלוס השלב הראשון בשיווק יחידות הדיור בשכונה ב-2 (בהיקף של 550 יח"ד, י.ר.), יבחן המשרד את הצורך הקיים בשדרוג/תיקון הקו הקיים המוביל למט"ש שורק, שיהווה פתרון זמני עד להשלמת פתרון הקבע המתוכנן במט"ש נתיב הל"ה ...המועצה תתמוך בפתרונות אלו למול משרד הבריאות". המועצה התנתה את הסכמתה בהתחייבות משב"ש "לניתוק הפתרון הזמני ברגע שהעבודות נשוא פתרון הקבע יסתיימו".

בנושא כביש 375, שאמור להיות מורחב לשני מסלולים לכל כיוון ולשרת את התנועה מכיוון דרום הארץ ורמת בית שמש לכיוון ירושלים, נקבע כי יתוכנן ככביש עירוני (קרי הגבלת מהירות עד 50 קמ"ש, אפשרות להצבת באמפרים ורמזורים) "באופן שלא יפגע באפשרות העתידית להצרתו לכשיבוצע כביש 39” ובנוסף יתוכננו "פתרונות נגישות לחיבור בין שני חלקי היישוב, כדוגמת גשר עילי, כולל מסלולי אופניים". כמו כן, יימצא פתרון לנושא הכניסה ליישוב מבוא ביתר.

בנוגע להקמת המרכז העירוני (מע"ר) של צור הדסה נקבע כי משב"ש, "ייזום ויתמוך בהגדלה מקסימלית של שטחי התעסוקה והמסחר במע"ר", וכי הוא "מתחייב לתמוך ולקדם את תכנון" אזור תעשייה משותף עם ביתר עילית ב'יער האנגלי' (מדרום לתחנת הדלק יער ביתר) ובשטחים נוספים.

בנושא הקמת מוסדות ציבור ומבני חינוך, וביצוע עבודות עפר וקירות היקפיים נקבע כי משב"ש "יגבה ויבצע עבודות עפר וקירות היקפיים במגרשים החומים (מוסדות החינוך והציבור) וזאת במסגרת עבודות הפיתוח".

בדיון עלו בקשות נוספות של מטה יהודה ובהן: להתנגד לתכנון המוצע לבניית תחנת כוח ארצית על אדמות קיבוץ צרעה ולהזיז את תחנת הכוח המתוכננת ממיקומה המתוכנן, לקדם הקמת פארק ביוספרי בעמק צרעה ולמצוא מקום חלופי לבית העלמין המתוכנן באזור הפארק ולמסוף המטענים המתוכנן של רכבת ישראל בסמוך למושב ישעי, לפעול לצמצם את שטחי התעשייה המתוכננים בסמוך לפארק הביוספרי ולמצוא להם אלטרנטיבות. עוד הוסכם כי משב"ש לא יתכנן בנייה למגורים בשטחי מטה יהודה שממערב לכביש 38.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל, הדגיש בדיון כי הוא דורש שמשב"ש יימנע מפגיעה בקו הכחול של היישובים (גבולות היישוב) וכי לא יילקחו שטחי מסחר ותעסוקה מניבים. נקבע כי ניתן יהיה למסור חלק מעבודות הפיתוח לחברה הכלכלית מטה יהודה.

כנגד התחייבויות אלה דרשו נציגי משב"ש כי השלב הראשון של שכונת הסנסן ב-2 בהיקף של 550 יח"ד ישווק מיידית (סוף 2019 - תחילת 2020) ואילו שיווק תכנית המקב"ת ותכנית המע"ר, יבוצע בהתאם ללוח הזמנים הבא: 40 אלף מ"ר מסחר במע"ר ישווקו בסוף 2020, 1000 יח"ד במע"ר ועוד 500 יח"ד במקב"ת ישווקו בתחילת 2021, 500 יח"ד במקב"ת בשנים 2022-2023 (בסה"כ 1000 יח"ד) וזאת כאשר מסירת קו הביוב מאסף עציונה מתוכננת לתחילת 2023, מסירת מט"ש עציונה, הכביש המורחב 375, השלמת הכפלת כביש 60 (מנהרות) וסלילת הקטע המערבי של כביש 39 מתוכננים לסוף 2024.

יש לציין כי בלוח הזמנים מדגישים במשב"ש כי אכלוס 1500 יח"ד ו-40 אלף המ"ר המסחרי ייעשו במהלך שנת 2024, כלומר במקביל להשלמת העבודות של קו מאסף עציונה, מט"ש עציונה והכבישים השונים. בנוסף דרש משב"ש כי מטה יהודה תסיר את דרישתה לשיפוי (הגנה מתביעות תושבים) בתכנית המקב"ת.

בנוסף משב"ש דורש כי "הכספים שייגבו (עבור יח"ד ושטחי מסחר בצור הדסה, י.ר.) ואשר יועברו למועצה האזורית עבור מוסדות ציבור, יושקעו במבני ציבור בצור הדסה. יגובש מנגנון אשר יבטיח את השקעת הכספים במבני ציבור בצור הדסה כמפורט לעיל".

בנוסף, משב"ש יפעל להקים "מנהלה הנדסית" אשר תסייע למועצה בליווי התכנון והביצוע של הקמת השכונות החדשות בצור הדסה וכי מנהלה זו תפעל במסגרת החברה הכלכלית מטה יהודה.

על הדרישה לאתר שטח חלופי לבית העלמין נקבע כי, "ייערך תיאום בין מטה יהודה לעירית בית שמש לצורך בחינה ומיצוי האפשרויות לאיתור אתרים חלופיים אפשריים... ככל ולא יאותר שטח כאמור, אזי יתוכנן בית קברות בשטחה המוניציפאלי של המועצה האזורית מטה יהודה ובתיאום עם מטה יהודה".

המסמך עורר כאמור תגובות קשות בצור הדסה. סגן ראש הוועד, יאיר קמייסקי, כתב לחברי הוועד: “צריך באומץ וביושר לומר שבהסכם המסתמן, המועצה מוכנה, על מנת להמעיט באיומים עליה מצד תכניות המקודמות על ידי משרד השיכון ומשרדים אחרים, לוותר על רבים מההישגים שהצלחנו להכניס לתכנית מתאר לאחר מאבק ארוך ומתיש (שלביות בשיווק ואכלוס והתנייתם בביצוע מענה תחבורתי וקו ביוב). אבל מעבר לזה, וכך נאמר לנו במו פיהם גם של ראש המועצה וגם הסגן שלו, כחלק מההסכם, המועצה וועד צור הדסה מוותרים על התנגדויות שהוגשו עד כה ועצם האפשרות להתנגד גם בעתיד. לא רק שזאת חוצפה זהו מעשה כוחני".

נציג צור הדסה במליאת המועצה, רובי ליאון כתב: “אם אלה תוצאות ההליך הרי שנדמה שמדובר בעסקה שיש להתנגד לה או לשפר אותה באופן משמעותי מאוד... נדמה כי מובל כאן הליך, בחלקו רשלני ובחלקו בעל כוונות של היפרדות בכפייה מהמועצה, תוך נישולה של צור הדסה מנכסים כלכליים וקהילתיים אמיתיים ועם כשל תכנוני רחב שיוביל להרס היישוב על כל המשתמע מכך".

תושב צור הדסה ורכז הרי יהודה בחברה להגנת הטבע (חל"ט) לשעבר, אברהם שקד, המטפל מטעם החל"ש בנושא צור הדסה גם לאחר פרישתו לגמלאות אמר: "בתור תושב צור הדסה עם ניסיון רב בסיפור הזה, אני קורא את המסמך הזה כמו מסמך שנחתם בסיציליה המאפיונרית בין אחד מארגוני הפשע לבין איכרים חסרי אונים...גדי מארק יכול לחתום על כמה מסמכים שהוא רוצה עם ניב ועם שלומי מגנזי אבל זה לא ייצא לפועל...מטה יהודה לא ממש מעניינת את משרד השיכון, והוא רואה בה רק מאגר של נדל"ן פוטנציאלי עבור ירושלים ועבור בית שמש, אני לא מרגיש שבמועצה יודעים איך ומה לעשות כדי להילחם בכוונות אלה. אם היישובים והמועצה לא יילחמו בעוז – זה יגמור בתוך מספר שנים על המועצה".

סגן ראש המועצה, שלומי מגנזי, אמר בתגובה: "זה לא הסכם חתום זה שיח בין רשויות. אם משרד ממשלתי רוצה לדון איתי - אני מגיע לדיון. גם אני לא רוצה יחידת דיור נוספת אחת בצור הדסה, זה עוזר לי? משרד השיכון מחוייב לתת פתרון לנושא הביוב ופתרון תחבורתי, והוא יכול להמציא כל מיני פתרונות שיהיו מקובלים על משרדי הממשלה, אני מעדיף לדון איתם על הפתרונות האלה ולהכניס את הדרישות של צור הדסה. כדאי מאוד שפעילי הציבור ביישוב, שהם חברים שלי ואני מעריך את פועלם עד כה, ייצאו מעמדת הדובי לא-לא ויבינו שעדיף לנהל מו"מ וזו הדרך להשיג הישגים ליישוב".

יו"ר ועד צור הדסה, דלית רוסו, קראה לחברי הוועד ביישוב שלא לנהל דיונים באמצעות מיילים. "במסגרת המו"מ טרם התקבלו החלטות סופיות כלשהן וכפי שנאמר בצורה ברורה מפיו של ראש המועצה, לוועד היישוב נשמרת הזכות לא לקבל את ההסכם שיתקבל".

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?