דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 02 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צלפון תרחיב את עסקי התיירות

ועד מושב צלפון מתכנן להרחיב את הפעילות התיירותית ואת היקף היזמויות העסקיות המתבצעות במושב.

במסגרת בקשה לשינוי תכנית המתאר ביישוב מבקש המושב ליצור מסגרת תכנונית למושב הכוללת עיבוי הנחלות, הגדלת שטחים ליזמויות עסקיות ולמיזמים תיירותיים.

משבצת המושב משתרעת על כ-2000 דונם וכיום יש בו 70 נחלות חקלאיות, 33 משקי עזר ו-88 מגרשים לבתים צמודי קרקע בשכונת הרחבה. בסך הכל מאושרות כיום לבנייה במושב 261 יחידות דיור.

התכנית מציעה להגדיל את מספר יחידות הדיור ל-337, וזאת על בסיס תוספת של יחידת מגורים בכל נחלה (בסך הכל יאושרו בנחלה 3 יחידות מגורים + יחידת הורים) והגדלת השטח הבנוי ל-810 מ"ר, פיצול של תשעה משקי עזר.

מההיבט העסקי מבקש המושב לאשר תוספת של מבנים לשימוש תיירותי ושימושים לא חקלאיים בהיקף של 350 מ"ר, וזאת על בהתבסס על ההצעה של תכנית אב לתיירות של מטה יהודה.

הוועדה המקומית של מטה יהודה החליטה לאשר את ההצעה ולהעבירה לדיון במסגרת הוועדה המחוזית. 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?