דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 25 ביולי 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

רווח 5.5 מיליון לחברה לפיתוח מטה יהודה ב-2020

עיקר ההכנסות מגיעות מדמי פיתוח. אזור התעשייה הר טוב

החברה הכלכלית לפיתוח מטה יהודה סיימה את שנת 2020 ברווח של כ-5.5 מיליון שקל, כך עולה מדיווח שנמסר למליאת המועצה האזורית מטה יהודה. יש לציין כי דו"חות החברה לשנים 2018-2019 עברו עריכה מחדש. מנכ"ל החברה לשעבר, יוני אלמוג, בירך על השינוי בדו"חות החברה אך ציין כי קיים חוב משמעותי של המועצה האזורית כלפי החברה לפיתוח וכי יש למצוא הסדר לתשלום החוב בהקדם.

 

עריכה מחדש

 

בדברי ההסבר לצורך לערוך את הדו"חות של 2018-2019 מחדש נאמר על ידי רואי החשבון של "ברית פיקוח" כי עד שנת 2019 (כולל) הציגה החברה את כל הכנסותיה על בסיס נטו, וזאת בהתאם לאופן שבו הציגה את עצמה "כחברה שעוסקת בתיווך או כסוכנות שאינה נושאת בסיכונים ואינה נהנית מתשואות על הכנסותיה”.

"ישות הפועלת כספק עיקרי, נושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, תציג את הכנסותיה על בסיס ברוטו", מבהירים רואי החשבון של החברה לפיתוח. במהלך שנת 2020 בחנו רואי החשבון את האפשרות להציג את הכנסות החברה מכספי הפיתוח של אזור התעשייה הר טוב ב' והוחלט, כי הנחיות החוק מחייב להציג אותם כהכנסות ברוטו.

בהתאם לכך נערכו מחדש הדו"חות לשנים 2018-2019 ובהתאמה גדל המחזור לשנת 2018 ב-13.5 מיליון שקל ולשנת 2019 ב-17.1 מיליון שקל. כתוצאה מכך השתנתה שורת הרווח של החברה.

לאחר השינוי בדו"חות הסתבר כי את שנת 2018 סיימה החברה הכלכלית ברווח של 699 אלף שקל, את שנת 2019 ברווח מזערי של 255 אלף שקל ואת שנת 2020 ברווח של 5.536 מיליון שקל.

לחברה לפיתוח יש יתרת הפסדים משנים קודמות בהיקף של 10.3 מיליון שקל שמקוזזים מיתרת הרווח הכולל. היא סיימה את שנת 2020 עם יתרת הפסדים צבורים בהיקף של 3.7 מיליון שקל, כלומר ירידה של כ-70% בהיקף ההפסדים הצבורים. בהתאם לכך יש לצפות כי בשנה הבאה, תאלץ החברה לדווח על רווח בפועל ולשלם מס, וזאת לאחר שנים ארוכות שבהם לא שילמה מס לאור הפסדיה הצבורים.

 

הכנסות מדמי פיתוח

 

החברה לפיתוח מטה יהודה הוקמה בשנת 1982 והיא נמצאת בבעלותה של המועצה האזורית מטה יהודה המחזיקה 99% מהון המניות. החברה עוסקת בעבודות פיתוח, בנייה ותשתית באזור התעשייה הר-טוב ב', מספקת שירותי פיקוח וניהול לפרויקטים של המועצה האזורית מטה יהודה, מספקת שירותי הסעה ומוכרת דלק ושמנים למערך ההסעות של המועצה.

מסקירה של מקורות ההכנסה של החברה לפיתוח עולה כי עיקר ההכנסות מגיעות מתקבולי דמי הפיתוח של מגרשים ששווקו באזור התעשייה הר טוב. מקור הכנסות נוסף הוא מכירת שירותי ליווי פרויקטים, מתן שירותי הסעות (אוטובוסים של מטה יהודה) ומכירת דלק ושמנים.

לדוגמא, ב-2018 עמדו התקבולים מדמי פיתוח על כ-18 מיליון שקלים, ניהול פרויקטים הניב כ-800 אלף שקל, ,שירותי ההסעות הניבו כ-1.5 מיליון שקל ומכירת דלק ושמנים כ-4 מיליון שקל, ובסך הכל כ-24.4 מיליון שקל. לעומת זאת, ההוצאות על פיתוח עמדו על 17.1 מיליון שקל, ההוצאות על שירותי ההסעות עמוד על 1.4 מיליון שקל וההוצאות על רכישת דלק ושמנים על 3.7 מיליון, ובסך הכל כ-22.3 מיליון שקל.

ב-2019 עמדו התקבולים מדמי פיתוח על כ-14 מיליון שקלים, ניהול פרויקטים הניב כ-90 אלף שקל בלבד ,שירותי ההסעות הניבו כ-900 אלף שקל ומכירת דלק ושמנים כ-4 מיליון שקל. מנגד, ההוצאות על פיתוח עמדו על 12.6 מיליון שקל, ההוצאות על שירותי ההסעות עמדו על 1.3 מיליון שקל וההוצאות על רכישת דלק ושמנים על 3.6 מיליון, ובסך הכל כ-17.5 מיליון שקל.

ב-2020 צנחו התקבולים מדמי פיתוח לכ-10 מיליון שקלים, ניהול פרויקטים זינק לכ-1.2 מיליון שקל, שירותי ההסעות צנחו לכ-580 אלף שקל ומכירת דלק ושמנים ירדה לכ-3 מיליון שקל, ובסך הכל כ-16.5 מיליון שקל. מנגד, ההוצאות על פיתוח צנחו בהתאמה ל-6.8 מיליון שקל, ההוצאות על שירותי ההסעות צנחו ל-240 אלף שקל וההוצאות על רכישת דלק ושמנים ל-2.8 מיליון, ובסך הכל כ-9.9 מיליון שקל.

ראש המועצה ניב ויזל (במרכז) בטקס חנוכת בית העם במושב כסלון

דף חלק יותר

 

בישיבת הדירקטוריון של החברה לפיתוח אמר ראש המועצה, ניב ויזל, המשמש כיו"ר הדירקטוריון, כי "הבהרנו וסגרנו דברים שהיו על השולחן במשך שנים. החלטת רונן (המנכ"ל רונן קליין), להציף ולהכניס את כל הנושאים הבעייתיים לדו"ח, משנה את הכל, ומהווה דף חלק יותר שאפשר להתחיל להציג סוג של איזון וצמיחה".

גזבר המועצה, משה אוחיון, שיבח את המנכ"ל החדש ואמר: "אנו קרובים לאפס את הכל בספרים. היתרות מול המועצה מותאמות, והחוב למועצה בדרך להתאפס. מצב מצוין להתחלה".

מדיווח שהונח על שולחן הדירקטוריון עולה כי בימים אלה מקדמת החברה לפיתוח שיווק של 70 דונם נוספים בא"ת הר טוב ב' בתיאום עם רמ"י, וכן את פרויקט הנחת הפאנלים הסולאריים על מבנים ציבוריים ברחבי מטה יהודה.

החברה דיווחה על עבודות בנייה ותשתיות שהיא מנהלת עבור המועצה: כביש עין נקובא נמצא לפני סיום עבודה לאחר שהעבודות בו הוקפאו לפני כשנתיים, בניית בית הספר אמי"ת נחשון בסמוך לבית המועצה אמורה להתחיל בספטמבר, וכן עבודות עפר החלו בשני גני ילדים בעמינדב ובנווה אילן, והחל תכנון מעון ילדים במסילת ציון.

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: "החברה הכלכלית פועלת בשקיפות ועל פי כללי המינהל התקין. הדוחות הכספים הוצגו מחדש על פי הנחיות גורמי המקצוע. החברה הכלכלית מטה יהודה תמשיך בפיתוח מיזמים ופרויקטים למען כלל תושבי המועצה”.

 

שינוי חיובי

יוני אלמוג

מנכ"ל החברה לפיתוח ב-11 השנים האחרונות, יוני לאלמוג, אשר פרש לגמלאות לאחרונה, אמר כי השינוי במעמד החברה הוא תוצאה ממאמץ שנעשה מאז שנת 2014 מול רשויות המס, במטרה להגדיר את החברה כמלכ"ר ולשחרר אותה מתשלומי מע”מ ומס חברות על עודף ההכנסות הצפוי. “מס הכנסה קיבל את עמדת החברה ב-2020 וקבע שיש לשנות את הישות של החברה, בהתאם להסבר שניתן ע"י ברית פיקוח. השינוי בדו"חות מבטא זאת ומדובר בצעד מוצדק ונכון".

אלמוג אמר כי הסיבה לחוב הצבור בספרי החברה לפיתוח הוא שהמועצה אינה משלמת את חובותיה לחברה לפיתוח תמורת עבודות שהחברה ביצעה במהלך השנים. “עד סוף 2016 החברה קיבלה חלק מהחוב שאפשר לה להתנהל, לאחר מכן התשלומים פחתו מה שגרם לקושי תזרימי עצום. החברה הכלכלית היא עסק לכל דבר ועניין, והיא ניזונה מהכנסות תמורת שירותים שהיא מספקת. נוצרה מחלוקת עם המועצה על עבודות שהחברה ביצעה עבורה ובודק מוסכם קבע בתחילת 2020 שהחוב של המועצה לחברה עומד על 16 מיליון שקל. אם המועצה הייתה משלמת את חובותיה לא היה חוב צבור בספרים והדו"חות היו מציגים מזמן רווח. אני חושב שיש לטפל בכלל החובות של המועצה לחברה, להעביר את הכספים שמגיעים לה ולעדכן בדו"חות”.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?