דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 19 באוקטובר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

רשויות מקומיות מוחלשות יזכו לעדיפות בתקציבים לסירוס ועיקור חתולים וללכידת כלבים משוטטים

כלבים משוטטים בתחנת הדלק במסילת ציון (צילום: מטה יהודה)

משרד החקלאות הודיע כי רשויות מקומיות מוחלשות הנמצאות בדירוג סוציואקונומי של 5 ומטה יזכו לעדיפות בתקציבים לסירוס ועיקור של חתולי רחוב ולכידת כלבים משוטטים. באזור סובב ירושלים ישנם שתי רשויות העונות על הגדרה זו: עיריית בית שמש ומועצה מקומית אבו גוש.

בהודעת משרד החקלאות נאמר כי, מתוך דאגה לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם של התושבים ברשויות השונות, המשרד תומך בעיקור וסירוס של חתולי רחוב בהיקף של 4.5 מיליון שקל. התקציב מיועד להשתתפות בכיסוי העלויות הנדרשות לטובת צמצום התרבות חתולים משוטטים ומניעת סבלם. לראשונה משרד החקלאות ימקד את התקציב לעיקור עבור רשויות "מוחלשות", הנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי 5 ומטה, מתוך מטרה לסייע לאותן הרשויות המתקשות להשקיע מכספן בנושא, ולייעל את התמיכה. 

על פי התכנית, כל רשות תוכל לקבל עד 250,000 שקל, וזאת בהתאם לניקוד שתקבל בהתאם לקריטריונים שנבחרו מראש, כגון: מספר החתולים שהתחייבה הרשות המקומית לנתח, מספר התושבים ברשות, וכמובן מצבה הכלכלי-חברתי. רשות מקומית המדורגת במדד חברתי-כלכלי בין 1 ל-3, תוכל לקבל מימון מלא (100%) עבור פעולות אלה, ורשות מקומית המדורגת בין 4 ל-5 תקבל מימון של עד 80% מהעלות.

בחודשים האחרונים קיים אגף רווחת בעלי החיים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, הליך לשיתוף הציבור בנושא ויסות ובקרה של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, במטרה לגבש מדיניות סדורה בנושא לצורך בקרה וויסות של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, וכפועל יוצא מכך שיפור רווחת החתולים, שמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים וצמצום הפגיעה האקולוגית-סביבתית. במסגרת ההליך, נבחנות עשרות הצעות לשיפור ולייעול הנושא, ובין היתר, גם דרכים לייעול תכנית התמיכה האמורה. כאמור, התהליך עודנו בשלבי ביצוע, וכלל הדרכים שהוצעו עודנה נבחנות. אולם, כבר כעת, כחלק מהליך הלמידה של תגובות בעלי העניין, הוחלט לנסות ולייעל את התמיכה בטיפול בחתולים משוטטים באמצעות מיקוד הפנייה ברשויות עם דירוג סוציו-אקונומי נמוך. הנוהל הועלה להערות הציבור באתר משרד החקלאות.

במקביל ממשיכים במשרד החקלאות להשקיע בצמצום התופעה של כלבים חסרי בית וללא בעלים אשר משוטטים ברחובות היישובים ובשטחים הפתוחים, מסכנים את בריאות הציבור ובעלי חיים, מייצרים מפגעים ונידונים לחיי סבל והזנחה. מטרת המשרד היא להגדיל את מספר הכלבים המעוקרים או מסורסים בפריפריה, ובפרט בחברה הבדואית ובכך להפחית את מספר הכלבים המשוטטים.

כחלק מפעולותיו, המשרד יתמוך ברשות מקומית בגין ביצוע פעולות רבות החל מהעלאת המודעות ועד לביצוע בשטח, לרבות פרסום תכנים בנושא, קיום אימוץ דיגיטלי ואירועי אימוץ אזוריים, מימון עלויות עיקור וסירוס, ליווי והדרכה של המאמצים ועוד. גם כאן, לראשונה, ימקד המשרד את התמיכה בהיקף של 3.9 מיליון שקל ברשויות מקומיות מוחלשות.

במסגרת זו, משרד החקלאות יעודד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות חלשות לבין רשויות חזקות, שיש באפשרותן לסייע באמצעים, כדוגמת: וטרינריים, כלביות או יכולת לנתח כלבים נוספים, כך ששתיהן יצאו נשכרות.  דוגמא לשיתוף פעולה כזה יכולה להיות בין המועצה האזורית מטה יהודה, כמועצה מסייעת, לרשויות המקומיות בית שמש ואבו גוש כרשויות מסתייעות, במטרה לצמצם את התופעה של חתולי רחוב ושל כלבים משוטטים ולשפר את איכות חיי התושבים באזור סובב ירושלים.

המשרד יעודד שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות, במסגרתו הרשות המסתייעת תאסוף את הכלבים המשוטטים ותעביר אותם אל הרשות המסייעת. הרשות המסייעת הקולטת תבצע את העיקור והסירוס ותדאג לאימוץ הכלבים. כך לדוגמה רשות מסתייעת תקבל 500 שקל עבור איסוף כלב משוטט בשטחה והעברתו לרשות אחרת, והרשות המסייעת תקבל תמיכה בסך 900 שקל עבור הטיפול הווטרינרי ומסירה לאימוץ, ותשלום נוסף בסך 400 שקל בתום שנה ממסירת הכלב לאימוץ. כמו כן, העירייה המסייעת תקבל 600 שקל על כל כלב שתעקר או תסרס. ובהמשך, יינתנו 500 שקל נוספים עבור סימון הכלב, הסדרת הרישיון ורישומו כדין במרכז הרישום.

כמו כן, מהערכות של גורמי המקצוע במשרד החקלאות, המקור לריבוי כלבים משוטטים, בעיקר באזור הנגב, הוא התרבות בלתי רצויה שמקורה בכלבי הבית ובכלבי רעייה, בפרט באזורים אלו. על כן, משרד החקלאות יקצה תמיכה ייעודית לרשויות מקומיות בחברה הבדואית. במסגרת זו, ייאספו כלבים משוטטים בפזורה הבדואית, הם יטופלו ויימסרו לאימוץ, ובמקביל, יטופלו גם כלבי רועים.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?