דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 10 באוגוסט 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

שדות מיכה: בעלי נחלה טוענים שאדמות המושב שייכות לכנסייה

כתב תביעה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כנגד בעלי נחלה במושב שדות מיכה הציף טענה מעניינת מצד הנתבעים: לדבריהם, אדמות מושב שדות מיכה נמצאות כולן על שטחים שהם בבעלות הכנסייה היוונית אורתודוכסית ולרמ"י אין כלל חזקה בשטח, לא כל שכן סמכות לתבוע בגין דמי שימוש חורג בקרקע. בית המשפט לא קיבל את הטענה.

כתב התביעה הוגש בשנת 2018 כנגד בני הזוג בעלי הנחלה (שמם שמור במערכת), כאשר זמן קצר לאחר הגשת התביעה נפטר הבעל ומי שנותרה בעלת הזכויות בנחלה היא רק האלמנה.

רמ"י טענה כי בשטח המגורים בנחלה נבנו שלושה בתי מגורים, האחד דו-קומתי בשטח של 150 מ"ר ושני בתים חד-קומתיים בשטח של 100-120 מ"ר כל אחד, ובנוסף הוקמה גדר סביב השטח החקלאי (חלקה ב') הצמוד לנחלה ועל השטח הוקם בית מגורים רביעי במספר בשטח של 120 מ"ר. לאור העובדה שבשטח המגורים ניתן להקים שני בתי מגורים בשטח של 160 מ"ר כל אחד, ברמ"י הגישו תביעה לתשלום דמי שימוש בגין שני בתים בלבד: הבית השלישי במשבצת המגורים בנחלה והבית שהוקם על השטח החקלאי.

פניות של רמ"י לבעלי הנחלה, החל משנת 2013, בדרישה להרוס את המבנים שהוקמו ללא היתר נענו בטענה נגדית כי המבנים הוגשו לוועדה המקומית מטה יהודה להסדרה. ברמ"י הוסיפו ודרשו מוועד האגודה השיתופית של מושב שדות מיכה לפעול כנגד המבנה שהוקם על אדמה החקלאית (חלקה ב' מצויה בשליטת האגודה החקלאית) וכנגד הגדר שהוקמה סביבו. אך לטענת רמ"י דבר לא נעשה והמבנים לא נהרסו ואף לא הוצא בגינם היתר כחוק.

מכיוון שבעלי הנחלה היו בהליכי פשיטת רגל נקבע כי חישוב דמי השימוש החורג יתחיל בשנת 2015. בסה"כ נדרשו בעלי הנחלה לשלם דמי שימוש בסך של כ-165 אלף שקל ועד שנת 2020 ולהוסיף דמי שימוש עד ההריסה בפועל של עבירות הבנייה.

בכתב ההגנה שהגישה האלמנה בעלת הנחלה נטען כי הקרן הקיימת לישראל היא בעמדה של חוכרת הקרקע מבעלת הקרקע, הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית, ותקופת החכירה עומדת להסתיים בשנת 2053.

"...הקרן הקיימת לישראל כלל אינה זכאית להעביר את המקרקעין לניהולה של התובעת (רמ"י)", נטען בכתב ההגנה, "...ככל שיתברר כי העברת הקרקע מקק"ל לתובעת נעשה בחוסר סמכות – דין התביעה להימחק על הסף".

עוד נטען בכתב ההגנה, כי מסיבות השמורות איתה, רמ"י אינה מקיימת את חובותיה החקוקות כלפי מושב שדות מיכה, בדומה לחובות אותן היא מקיימת כלפי מושבים אחרים בישראל. "...הלכה למעשה התובעת (רמ"י) מנעה את פיתוחו של היישוב או ו/או מפלה את תושבי היישוב לעומת תושבי שאר המדינה שכן זכויות התושבים בקרקע אינן זהות לאלה של שאר תושבי המדינה".

בכתב ההגנה נטען עוד כי בעל הנחלה ז"ל היה הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים וכי המשפחה כולה סבלה קשות ממצבו של האב, שכלל "חיים עם מחסור כלכלי חמור, התפרצויות אלימות קשות, מצבי רוח תנודתיים, אלכוהול ועוד".

בעלת הנחלה סיפרה לבית המשפט: "בעלי ...  היה חייל בן 19 במלחמת יום הכיפורים, הוא היה בתעלה בו פרצה המלחמה בו כל הגדוד נמחק, נשארו 4 חיילים. הפוסט טראומה צצה אצלו שנים מאוחר יותר. לא ידענו שבעלי חולה. היו התפרצויות, סיוטים. הילדים סבלו כתוצאה מהתפרצות זו. ...הבתים זה לא לעשות רווח, רק מגורי הילדים. סבלנו 38 שנים, מתחננת שלקראת זיקנה נראה נחת. לאן אזרוק את ילדיי ?".

כל הפעולות בנחלה היו תוצאה של ניסיונות לשרוד את מסכת החיים הקשה, נכתב בכתב ההגנה. האב ניסה את כוחו בחקלאות אך מחלותיו הקשות הובילו אותו להסתבכויות כלכליות רבות עד לפשיטת רגל מלאה.

כאמור, בית המשפט לא קיבל את הטענה כי לרמ"י אין סמכות לדרוש דמי שימוש בקרקע ואף דחה את הטענה כי רמ"י מתייחסת למושב שדות מיכה באופן שונה משאר המושבים בישראל.

לבסוף הגיעו הצדדים לפשרה שבה נאמר כי יינתן צו מניעה לשימוש בשלושת הבתים שנבנו שלא בהיתר, כמו כן יינתן צו הריסה כנגדם המבנים הללו, אשר יידחה בשנה וזאת כדי לאפשר את הסדרתם כחוק.

במידה והבתים הלא חוקיים לא יוסדרו בתוך שנה – ייכנסו צווי ההריסה לתוקף ובעלי הנחלה מתחייבים לפנותם, להורסם ולהחזיר את המצב לקדמותו בתוך 30 יום. במידה וצווי ההריסה לא יבוצעו – רשאית רמ"י לבצעם בעצמה וההוצאות יושתו על בעלי הנחלה.

לגבי המבנה שהוקם בשטח החקלאי נקבע כי יינתן צו מניעה קבוע לשימוש לא חקלאי במבנה, וכן איסור על שימוש במגורים. כמו כן, הוצא כנגד המבנה וכנגד הגדר המקיפה אותו צו הריסה כולל בתוך 90 יום. עם זאת, צו ההריסה כנגד הגדר בלבד יידחה לתקופה של שנה במטרה לאפשר לבעלי הנחלה להסדיר את הגדר כחוק.

עוד נקבע שבעלי הנחלה ישלמו דמי שימוש חורג עבור הבית השלישי בחלקת המגורים ועבור הבית הרביעי, שהוקם בחלקה החקלאית, בסך של 150 אלף שקל וזאת בתוך 30 יום מאישור הסכם הפשרה.

בית המשפט קיבל את הסכם הפשרה ונתן לו תוקף.  

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?