דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 02 במרץ 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תביעה: מטה יהודה מסרבת לשלם לנו עבור פינוי הגזם

מתחם פינוי גזם ביישוב מטה יהודה

בתביעה כנגד המועצה האזורית מטה יהודה נטען כי חברה שעסקה בפינוי גזם מיישובי המועצה לא קיבלה את מלוא התשלום בגין הפינוי. החברה דורשת מהמועצה תשלום בהיקף של כ-40 אלף שקל. בכתב ההגנה נטען כי החברה דורשת סכום מעבר לסכום אותו הציעה במכרז של המועצה.

מכתב התביעה עולה כי חברת 'מפגש שמשון 95 בע"מ' העוסקת בשגרה במתן שירות של שאיבת ביוב עבור יישובים במטה יהודה, נתנה למועצה האזורית שירותי פינוי גזם בשנים 2014-2015.

לטענת מפגש שמשון בתאריך 5.1.2014 התקיימה ישיבה עם סגן ראש המועצה והממונה על אגף איכות הסביבה באותו זמן, יוסי משה, ובה סוכם כי לאור סגירת אתר הגזם של החברה, יפונה הגזם לאתר אחר וזאת במחיר שונה מהמחיר שנקבע במכרז המקורי. לטענת החברה המחיר החדש שנקבע עמד על 200 שקל בתוספת מע"מ לטונה גזם ו-127.5 שקל בתוספת מע"מ לטונה גזם נקי.

החברה הציגה מסמך "סיכום פגישה" ועליו נרשמו בעט הסכומים החדשים אשר לטענתה הוסכמו בין הצדדים.

בכתב התביעה נאמר כי לאחר שבוצעה העבודה התברר כי המועצה אינה מאשרת את הסכומים שעליהם הוסכם, וקובעת כי סכום התשלום עבור פינוי הגזם יישאר כפי שנקבע בחוזה המקורי.

לטוענת החברה, המחלוקת נדונה בין הצדדים. "לאחר ליבון המחלוקת עם נציג הנתבעת ניתן ממנה אישור לתשלום החשבוניות התובעת במלוא הסכומים שקוזזו", נאמר בכתב התביעה, אך המועצה סירבה לשלם את ההפרש וזאת, "למרות פניות חוזרות ונשנות".

בכתב ההגנה של המועצה האזורית מטה יהודה נטען כי "סיכום הישיבה" שנחתם בין חברת 'מפגש שמשון' לבין סגן ראש המועצה משה היה "בניגוד לתנאי ההסכם" המקורי.

"...ברי כי כל 'סיכום ישיבה' שנערך ללא הגדלת חוזה כדין, וללא חתימה והסכמת מורשי החתימה במועצה להגדלת החוזה אין לו כל תוקף חוקי, ומשכך אף לא אושר התשלום", צויין בכתב התביעה.

המועצה מוסיפה וטוענת כי לא הוצאה כל הזמנת עבודה חדשה לחברה עם הסכומים החדשים ולכן "ככל ובוצעה עבודה כלשהי על ידה הרי שהיא בוצעה על דעתה בלבד".

התביעה מתבררת בימים אלה בבית המשפט השלום בבית שמש.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?