דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 06 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תכנית המתאר של עין נקובא-עין ראפה תופקד מחדש

הוועדה המחוזית ירושלים הורתה להפקיד מחדש את תכנית המתאר של היישובים עין נקובא ועין ראפה, בנימוק שהתכנית אינה תואמת את תכנית המתאר הארצית. ההחלטה צפויה לעכב את את אישור תכנית המתאר בחודשים ארוכים. במועצה האזורית מטה יהודה הביעו צער על ההחלטה.

תכנית המתאר של היישובים עין נקובא ועין ראפה היא תכנית ראשונה מסוגה שמקודמת מזה כשנתיים בוועדה המקומית מטה יהודה והושקעו בה חודשים ארוכים של עבודה, פגישות שכנוע ומצגות בפני נציגי הציבור של שני היישובים הערביים. העבודה על התכנית התאפשרה בעקבות החלטת הממשלה לתקצב תכנון על אדמות פרטיות בכפרים הערביים. את העבודה על התכנית הובילה המועצה האזורית, ולכל אורכה ליוו את התכנית יועצים ומומחים בכירים, יחד עם נציג של לשכת התכנון המחוזית.

במסגרת התכנית מתוכננים שני מתחמים חדשים לבניית 600-800 יחידות דיור לתושבי היישובים. כמו כן, סומנה עתודת קרקע להקמת אזור תעסוקה ומסחר, מייצרת פוטנציאל לשטחים ציבוריים עליהם יוקמו מבני חינוך, מבני ציבור וגינות ציבוריות, וזאת לצורך הסדרת המרקם הקיים היום בכפרים, תוך תוספת זכויות בנייה ושימושים.

                                                                     

“חשיבות רבה להמשך פיתוח היישובים ולשיפור איכות החיים של תושביהם". תכנית המתאר ליישובים עין נקובא ועין ראפה

תכנית המתאר החדשה מבקשת לממש את חזון התושבים ואת פוטנציאל הפיתוח התיירותי של שני היישובים וזאת בתחומים של תרבות ומורשת ייחודיים, מיקום על אם הדרך לירושלים, ובלב סביבה שמורה עתירת ערכי טבע, נוף ומורשת. היא מאפשרת הקמה של יחידות אירוח ועסקים, ומתווה ציר נופי תיירותי חדש שיאפשר תנועת מטיילים בין נקודות העניין ומיזמי התיירות, ומייצרת שני מוקדים ראשיים לתיירות: במתחם הכניסה ובעין לימון.

התכנית הופקדה להתנגדויות בתחילת ינואר 2020 אך במהלך הדיונים לאישורה הסתבר כי היקף יחידות הדיור המתוכננות בשני היישובים חורג במידה משמעותית מההיקף שהותר להם במסגרת תכנית המתאר הארצית (350 יח"ד בלבד לכל יישוב). המשמעות היא שכדי לאשר את היקף הבינוי המוצע בתכנית יש לשנות את הגדרת היישובים בתכנית המתאר הארצית, והדבר מחייב דיון נפרד במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

למרות ההחלטה להפקיד את התכנית מחדש, הודגשה במהלך הדיון בוועדה המחוזית החשיבות של קידום תכנית המתאר. “לתכנית המתאר ליישובים עין נקובא ועין רפא חשיבות רבה להמשך פיתוח היישובים ולשיפור איכות החיים של תושביהם. התכנית מציעה תוספת מידתית וסבירה של יחידות דיור, בהיקף המאפשר מתן מענה להמשך הגידול הטבעי של אוכלוסיית יישובים אלו", ציינו חברי הוועדה המחוזית ירושלים בהחלטתם.

הוועדה המחוזית הדגישה כי היא רואה בחיוב את אישור היקף הבינוי המוצע במסגרת תכנית המתאר החדשה: "בנוסף, שוכנעה הוועדה כי בשל הנסיבות החברתיות הייחודיות של אוכלוסיית המקום, קיים קושי במתן מענה לצרכי תושביו בתחום יישובים אחרים במחוז ירושלים, וקיימת עדיפות במתן מענה בתחום היישובים עצמם. בנסיבות אלה, ומאחר שכאמור עיקר תוספת הפיתוח מוצעת בתחום המרקם הבינוי הקיים, עמדת הוועדה היא כי יש לאפשר את תוספת מלוא יחידות הדיור המוצעת בתכנית”.

שטח התכנית המוצעת הוא כ- 1,400 דונם, כ-200 דונם יותר משטח היישובים כיום. במהלך הדיון ציינו חברי הוועדה כי שני היישובים מוקפים בשטחי טבע ברמת ערכיות גבוהה מאוד ואין אפשרות להרחבתם מעבר לשטחים שמאושרים בתכנית. התכנית כוללת את הסדרת ערוץ נחל כיסלון, החוצה את המרקם הבנוי של שני היישובים, ואת השטחים החקלאיים שלאורך הנחל אשר ישוקמו ויונגשו כשטח ציבורי פתוח.

הוועדה המחוזית דחתה את ההצעה לקבוע כי 20% מכלל יחידות הדיור שיתווספו יהיו יחידות קטנות בהיקף של 45 מ"ר ו-80 מ"ר וקבעה כי יחידות דיור קטנות אינן נותנות מענה לצרכי הפיתוח של היישובים וכי מאפייני אוכלוסיית היישוב אינם מצדיקים לייעד קרקע לדירות קטנות בהיקף שכזה.

במהלך הדיון נדונה בקשת הוועדה המקומית מטה יהודה שלא להחזיר את התכנית לשלב ההפקדה אלא להמשיך בקידומה במקביל לפתרון הקשיים הביורוקרטיים הכרוכים בה, אך הוחלט לדחות את הבקשה. “מאחר שהמשך קידום התכנית מותנה בדיון במועצה הארצית בנוגע להגדלת היקף היישובים, היא המטרה העומדת בבסיס התכניות, הוועדה סבורה כי לא ניתן להמשיך לקדם את התכנית ללא מילוי התנאים האמורים, וזאת כתנאי להפקדת התכנית”.

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: “לצערנו, נכון לרגע זה הוועדה המחוזית לא קיבלה את עמדת המועצה בעניין. אנו סבורים כי זו החלטה שגויה והתנגדנו אליה בתוקף. הוועדה המחוזית טוענת כי התכנית כפי שאושרה ואף הופקדה בפועל, מנוגדת לתמ"א 35 ולתכנית המתאר המחוזית וכי יש להפקיד אותה בשנית. אנו מקווים כי בעתיד תיפתר סוגיה זו לרווחת כלל המעורבים בדבר”.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?