דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 07 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

המחוזית: הסדרת גבולות של נחלות במושב מחייבת תיאום בין האגודה לוועדה המקומית

מושב תעוז- מבט ממצפור הר תנופה. (צילום: ד"ר אבישי טייכר, פיקיוויקי)

דרישה שעשויה להפוך לתקדים ביחסים שבין האגודות החקלאיות במושבים לבין הוועדה המקומית מטה יהודה הופיעה במסגרת דיון שהתקיים בוועדה המחוזית ירושלים בנושא אישור תכנית האב לתיירות במושב תעוז.

הוועדה המחוזית דנה בבקשת מושב תעוז להסדרת נחלות, מגרשים, והטמעת תכנית אב לתיירות של המושב, כפי שמאפשרת תכנית האב לתיירות של מטה יהודה.

חברי הוועדה בראשותו של היו"ר, עמיר שקד, קיימו דיון בהתנגדויות לבקשת המושב וקבעו כי, "לצורך קבלת החלטה בהתנגדויות ...בעניין הגבולות בין הנחלות והמגרשים, נדרשת בחינה והתייחסות מפורטת של מגישי התכנית, היינו ועד היישוב והוועדה המקומית".

בנימוקים להחלטתם ציינו חברי הוועדה: "אחת ממטרות התכנית היא "הסדרת נחלות ומגרשים”...וכי תשריט התכנית מציג קווי גבול בין נחלות ומגרשים. בהתאם לכך, לא ניתן לקבל את טענת הוועדה המקומית לפיה "הוועדה המקומית אינה עוסקת בקביעת הגבולות בין הנחלות ולא מתערבת בשיקולי גבולות הנחלות וכי דיון זה ייקבע ע"י ועד האגודה ורשות מקרקעי ישראל".

כמו כן, הוועדה התייחסה לטענות ועדת האגודה החקלאית ביישוב בעניין קווי הגבול של התכנית, שטענו כי ישנם מסמכים התומכים בגבולות המוצעים בתכנית, בעוד שיש טענות אחרות.

לאור זאת קבעה הוועדה כי, "נוכח היקף ההתנגדות לתכנית המוצעת, הוועדה סבורה כי על ועד היישוב והוועדה המקומית לקיים הליך תיאום מול המתנגדים, וזאת לשם קידום התכנית בשיתוף פעולה עם תושבי היישוב ולשם יצירת תכנית אשר ניתן יהיה ליישמה לטובת כלל היישוב".

יש לציין כי משבצת הקרקע של המושבים נמצאת באחריות ועדי האגודות החקלאיות וזאת לפי הסכם המשבצת מול רשות מקרקעי ישראל, כמו גם קביעת הגבולות של הנחלות החקלאיות וחלוקתן לחברי האגודה. לאור זאת ניתן לראות חריגה בהחלטה הדורשת מהוועדה המקומית, שהיא סמכות סטטוטורית מוניציפלית, להתערב בהחלטות ועד האגודה ובקביעת הגבולות.

עו"ד אבירם בווני, המתמחה בנושא נחלות חקלאיות ואגודות שיתופיות במושבים אמר כי אמנם משבצת הקרקע של המושב היא בסמכות ועד האגודה השיתופית, אך לאור התנהלות הוועדים לאורך השנים, יש לראות את החלטת הוועדה המחוזית בחיוב.

"חשוב להבהיר כי האגודה השיתופית הינה במעמד של בר רשות בקרקע שכן על פי רוב, קיבלה את ההרשאה להתיישבות מאת הסוכנות היהודית שהיא הגורם המיישב. בתחילה, גבולות הנחלות נקבעו בהתאם למפת החלוקה של הסוכנות אשר העבירה את הסמכות לאגודה לקבוע ו/או להמליץ מבין חבריה יתיישב בנחלה זו או אחרת. במהלך השנים, ביצעו האגודות שינויים בגבולות הנחלות, חלקם נובעים מאילוצים תכנוניים וחלקם נובעים מהחלטה על "ביטול" נחלות, ו/או הוספת נחלות והשלמה לתקן הנחלה אשר נקבע למושב. בחלק מן המקרים שינוי הגבולות בוצע אף נוכח גחמות של בעלי נחלות מסוימים אשר היו מקורבים לוועד האגודה ואשר ביקשו להרחיב את "מרחב המחייה שלהם", לפעמים גם על חשבון השכן המתגורר לצידם וללא ידיעתו. יצוין, כי לא בהכרח שבעל נחלה יהיה מודע לשינוי גבולות שמוביל ועד אגודה באמצעות הגשת תב"ע חדשה וקיימים מקרים כי בעל הנחלה נחשף לשינוי הגבול עשרות שנים לאחר הביצוע. במסגרת הסכם המשבצת, ניתנה לאגודה האחריות על כל הנעשה במשבצת ובכלל זה הסכמה למתן היתרי בנייה ו/או שינוי גבולות וכיו"ב. לעניות דעתי, צדקה הוועדה המחוזית כאשר ביקשה את התייחסות הוועדה המקומית לשינוי בגבולות נחלות ו/או מגרשים שכן, חלק ממטרות התכנית הינן "הסדרות נחלות ומגרשים". נראה כי הוועדה המקומית מבקשת "לעצום את עיניה" ולהימנע מהתערבות בכל הנוגע לזכות הקניינית של בעלי הנחלות/המגרשים, ואולם נראה כי עצם העובדה שהיא הגישה את התכנית יחד עם ועד האגודה, יש בה על מנת להטיל עליה אחריות כלשהי לפגיעה בבעלי הנחלות/המגרשים ועל כן, נדרשה לבוא בדין ודברים עם המתנגדים הרואים עצמם נפגעים מהתכנית".

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: "צוות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יקיים ישיבה עם נציגי האגודה ועם המתנגדים על מנת לסכם על דרכי הפעולה בהמשך".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?