דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 28 באוקטובר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

95% הנחה בארנונה לעסקים שנפגעו בקורונה

במסגרת הסיוע לעסקים שנפגעו באופן משמעותי ממגיפת הקורונה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה הנחה בשיעור של 95% בארנונה. ההנחה היא חלק מהתכנית לסיוע לעסקים שקבעה ממשלת ישראל במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) הקובעות זכאות להנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021.
על פי התקנות, תינתן ההנחה לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד 200 מיליון שקל ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. עסקים שמחזורם השנתי הוא עד 400 מיליון שקל יהיו זכאים אם נפגעו בהיקף של למעלה מ-80%.
מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר כי בגזברות ומחלקת הגביה ערוכים ליישום ההנחות, מתוך שאיפה להקל על העסקים ככל שניתן, במינימום בירוקרטיה. עסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה.
להגשת בקשה לתקנות המלאות ולפרטים נוספים: >https://www.m-yehuda.org.il/823/

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?