דלג לתוכן העמוד
יום שני, 15 באוגוסט 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

המחוזית אישרה את הסדר הפשרה עם איקאה אשתאול

הוועדה המחוזית ירושלים אישה את הסדר הפשרה במתחם "פארק אשתאול" הנוגע למבנה חנות איקאה  אשתאול, ובכך מסמנת את סופו של סכסוך קשה שבו הייתה מעורבת גם הוועדה המקומית מטה יהודה, ואשר התגלגל במהלך השנה האחרונה במסגרת של החלטות ועררים עליהן, והגיע גם לפתחו של בית המשפט.

החלטת הוועדה מקבלת במידה רבה את הצעת הפשרה של חברת איקאה ישראל (ליבנה צפוני בע"מ) והנהלת פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ אותה פירסם "בקיצור" לפני כחודשיים (איקאה מציעה פשרה: נקים מבנה ציבור של 700 מ"ר, 17.11.2021), המבוססת על תכנית להקמת מבנה ציבור בשטח של 700 מ"ר מחד ומאידך על סגירת השטח הנתון במחלוקת בהיקף של 6000 מ"ר עד לקבלת היתר בנייה שיאושר על ידי המחוזית.

 

ניוד שטחים

 

בהודעת הוועדה המחוזית משבוע שעבר (27.11.2021) נאמר כי הדיון בהסדרת חריגות הבנייה במתחם איקאה אשתאול מתקיים "בהמשך להסדר פשרה שנחתם בעקבות פסק דין שניתן בנוגע להליכי הבנייה, הרישוי והתכנון במתחם".

החלטת המחוזית חוזרת על המהלכים שקדמו לטענות על חריגות בנייה שעיקרן, החלטת הוועדה המקומית מטה יהודה מינואר 2021, לאשר ניוד שטחי בנייה במתחם פארק אשתאול, בהיקף של 8,500 מ"ר, משטחים המיועדים לתעשייה לשטח חנות איקאה אשתאול המיועד למסחר. קיצפה של הוועדה מחוזית עלה במיוחד, על רקע העובדה שמטה יהודה נמנעה מלהגיש את תכנית ניוד השטחים לאישור המחוזית.

המחוזית הגישה ערר על החלטת מטה יהודה, שנדחה על ידי ועדת הערר של המחוזית ירושלים, ועל החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית, אשר בה ניתן פסק דין שקבע כי דין החלטתה של מטה יהודה להתבטל בתוספת הערה של בית המשפט "...אקווה שלאחר החלטה זו, ישובו הצדדים להידברות עניינית ומאוזנת, והדבר אף מתבקש".

 

איטום ובינוי

 

במסגרת הסדר הפשרה בין הצדדים התחייבו בעלי הזכויות במתחם לאטום שטח בהיקף של כ- 6,000 מ"ר בחנות איקאה באופן מיידי, וכן להגיש תכנית להסדרת השימושים החורגים הכוללת הקמת מבנה על חשבונם ששטחו כ-700 מ"ר וזאת למטרות ציבוריות.

המחוזית הבהירה כי היא רואה בחומרה את ההתנהלות במתחם, אשר כללה, בין היתר, הקדמה של הבנייה לתכנון, במיוחד נוכח הפיכת המתחם למסחרי בניגוד לעקרונות התמ"מ, ההיקף העצום של עבירות הבנייה, והעובדה שהן בוצעו על ידי חברה המלווה בעורכי דין לשם הפקת רווח כלכלי. היא נימקה את נכונותה להסדר הפשרה ב"צמצום המשמעותי של עבירות הבנייה בתחום התכנית והתועלת הציבורית המוצעת במתחם" ובאפשרות ההקמה של מבני תעשייה במתחם.

ההתחייבות להקמת מבנה ציבור כוללת השלמת ההקמה בתוך פרק זמן של שלוש שנים מיום אישור התכנית החדשה, וגם הפקדת ערבויות. המבנה הציבורי יוגדר כמבנה המיועד להכשרה מקצועית או למכללה.

 

אישור החריגה

 

התכנית שהוגשה על ידי פארק אשתאול וחברת איקאה כללה תוספת של כ-12,870 מ"ר למגרש המיועד למסחר, ואשר משמש כחנות איקאה. המחוזית החליטה לדחות את ההצעה וזאת בנימוק שהיא מעוניינת להשאיר שטחים שיאפשרו "תפקוד היעיל של אזור התעשייה".

בהתאם לכך, החליטה הוועדה לצמצם את היקף תוספת שטחי הבנייה למסחר המוצעת בתכנית, כך שהתכנית תציע תוספת של כ-8,500 מ"ר בלבד, המהווים תוספת של כ- 50% מעבר למצב הקיים. יש לציין כי אלה בדיוק אותם שטחים שאישרה הוועדה המקומית מטה יהודה ועליהם הוגשו העררים השונים והתנהלו ההליכים המשפטיים.

 

אופי תעשייתי

 

הוועדה הכניסה מספר שינויים בתכנית החדשה וזאת "...על מנת להשיב למתחם את האופי התעשייתי, באופן שיאפשר הקמת מבני תעשייה ראויים במתחם". בנוסף, נקבע כי השימושים שיותרו בשטח זה, "...יכללו אך ורק שימושים תעשייתיים מובהקים אשר אינם כוללים חומרים מסוכנים...ותוך הסרת השימוש למסחר בייעוד זה".

הוועדה הוסיפה וקבעה כי בהתייחס לעבירות הבנייה שנאטמו בתחום התכנית בהתאם להסדר הפשרה, "...השטחים שנאטמו...יוותרו אטומים וללא שימוש עד למתן היתר בנייה לתוספת שטחי בנייה למסחר מכוח תכנית זו...."

עוד דרשה הוועדה לתקן את הסדרי החניה המוצעים במסגרת התכנית החדשה וזאת "...על מנת להבטיח מימוש של הייעוד לתעשייה ולמבני ציבור".

ממטה יהודה נמסר בתגובה: "אנו לומדים את ההחלטה ונתייחס בהמשך".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?