דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 12 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מבוא ביתר: ההרחבה תובעת 28 מליון שקל ממועצת מטה יהודה, ועד המושב ורמ"י

מבוא ביתר. הכניסה למושב

 

מה קרה לכספי הפיתוח ששילמו רוכשי המגרשים בשכונת ההרחבה של מבוא ביתר? התעלומה להיכן נעלם סכום בן מיליוני שקלים מעסיקה את התושבים במבוא ביתר מאז 2011 אך עדיין לא נמצאה לה תשובה. בשבוע שעבר (19.2.19) הגישה עמותת תושבים למען מבוא ביתר והוועד המקומי מבוא ביתר תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים בסך 28 מיליון שקל נגד המועצה האזורית מטה יהודה, ועדה האגודה השיתופית של מושב מבואות ביתר ורשות מקרקעי ישראל.

 

פגמים בהליך המכרז

 

פרשת עבודות הפיתוח במושב מבוא ביתר היא סבוכה ומתחילה כבר לפני יותר מ-25 שנה, בהחלטת מינהל מקרקעי ישראל לשווק את משבצת הקרקע החקלאית של מושב מבוא ביתר במסגרת מכרז קרקע בלתי מתוכננת (מקב"ת). באוקטובר 1994, חתמה החברה על הסכם עם מושב מבוא ביתר, לפיו היא תשלם את חובותיו, בסך 20 מיליון שקל, ובתמורה קיבלה את זכויות המושב במקרקעי המשבצת.

בעתירה שהגישה החברה להגנת הטבע, נטען שבניגוד להליך המקובל, אנשי מושב מבוא ביתר, שהם חוכרי הקרקע מהמינהל, השתתפו באופן פעיל בהכנת המכרז וקביעת תנאיו, וזאת למרות שחצי שנה קודם לכן מסרו את זכויותיהם לאור מבואות ירושלים. לכן, כך נטען, בפועל פעלו חברי המושב למען חברת אור מבואות ירושלים, שהייתה אז בשליטתו של מנכ"ל תנועת הליכוד לשעבר, אשר קדוש, ושל היזם החרדי, אהרון בלום.

החברה להגנת הטבע, הוסיפה וטענה כי נציגים ממבוא ביתר מסרו מידע מוקדם שעזר לאור מבואות ירושלים לזכות במכרז, וזאת למרות שהצעתה הכספית היתה נמוכה יותר, וכי גם מינהל מקרקעי ישראל דאג לכך שאור מבואות ירושלים תזכה במכרז, ושבתהליך הבחירה נפלו פגמים קשים שמחייבים חקירת משטרה.

 

עבודות הפיתוח לא הסתיימו עד היום. בורות ביוב פתוחים בשטח ההרחבה, מבוא ביתר

 

עבודות הפיתוח נעצרו

 

מאוחר יותר נכנסה חברת אור מבואות ירושלים לקשיים ולהליכי פירוק ומכרה את זכויותיה בקרקע של מבוא ביתר לגורמים אחרים. עם זאת, לחברה, בראשותו של אהרון בלום, נותרו הזכויות לפיתוח ולשיווק של שכונת ההרחבה במושב בהיקף של 170 בתים צמודי קרקע.

בשנת 2011 דיווח עיתון 'בקיצור' על כך שעבודות הפיתוח בשכונת ההרחבה במבוא ביתר תקועות. הנסיון לקדם את עבודות הפיתוח התקועות הביא את המועצה האזורית מטה יהודה להיכנס לעובי הקורה במטרה לקדם את עבודות הפיתוח. מי שהיה ממונה על הטיפול בנושא היה סגן ראש המועצה ומנהל אגף הפיתוח באותה עת, נמרוד (נימי) יפה.

אולם גם יוזמה זו עלתה על שרטון ועבודות הפיתוח במושב התקדמו בעצלתיים וחלקן לא בוצעו עד היום, כ-20 שנה לאחר שהמגרשים במתחם שווקו לציבור הרחב.

 

המועצה העלימה מסמכים

 

תושבי ההרחבה של מבוא ביתר התארגנו והקימו עמותה שתפעל כדי לממש את זכויות הפיתוח שעבורו שילמו מאות אלפי שקלים. בשלב ראשון ביקשה העמותה לקבל את המסמכים הנוגעים לעבודות הפיתוח בהרחבה מהמועצה האזורית מטה יהודה וזאת לפי חוק חופש המידע.

בעמותה דרשו מהמועצה לקבל מידע לגבי מורשי החתימה בחשבון נאמנות שפתחה המועצה יחד עם חברת אור מבואות ירושלים בבנק לאומי והבהרות לגבי חשבון נוסף בבנק דיסקונט, לפרט היכן הופקדו כספי הפיתוח של שכונת ההרחבה, להציג דפי חשבון מלאים של החשבונות בהן הוחזקו הכספים ולפרט כל הוצאה והוצאה מיום פתיחת החשבונות ועד היום כולל הצגת אישורים להוצאות אלה, ולהציג את תוכניות הפיתוח המאושרות בהרחבת המושב.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2017 טענו נציגי העמותה באמצעות בא כוחם, עו"ד איתן להמן, כי נדהמו לגלות שבתגובה לבקשה שלהם לגילוי מסמכים ניסתה המועצה האזורית מטה יהודה בכול דרך למנוע העברת המידע המבוקש. הם ביקשו מבית המשפט להורות למועצה למסור להם את החומר כמבוקש, כפי שמחייב אותה חוק חופש המידע התשנ"ח- 1998.

השופט, ארנון דראל, קיבל את העתירה וקבע כי המועצה האזורית מטה יהודה לא קיימה את הוראות החוק ולא עשתה כל תהליך על מנת לספק לעמותה את המידע המבוקש. בפסק הדין קבע השופט כי המועצה מנעה חשיפת מסמכים אודות עבודות הפיתוח במושב מבוא ביתר, הוא חייב את המועצה לספק את המידע המבוקש תוך 30 יום, קרי עד ה-19.10.17. בנוסף חוייבה המועצה לשלם לעמותה שכר טרחת עורך דין בגובה של 11,700 שקל וכן להשיב את האגרה ששולמה, בהיקף של אלפי שקלים נוספים.

 

תביעת ענק

 

בתביעה שהוגשה כעת לבית המשפט המחוזי בירושלים טוענת עמותת התושבים במבוא ביתר, כי עבודות הפיתוח בוצעו באופן חלקי, וחשבון הנאמנות שבו נדרשו על-ידי רמ"י להפקיד את כספי הפיתוח התרוקן בדרך נעלמה, מסמכי ההתקשרות ותוכניות הפיתוח שהיו בתיקי הרשות והמועצה האזורית נעלמו.

העמותה טוענת כי היקף עבודות הפיתוח שלא בוצעו עומד על 28 מליון שקלים והם דורשים את סכום התביעה, כדי שיוכלו להשלים בעצמם את עבודות הפיתוח והתשתית. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד איל ויטנברג, יורם אבירם ואושרי דהן, וטרם הוגשו כתבי הגנה.


 

 

 


 


 


 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?